Có bắt buộc phải nộp Tờ khai thuế TNCN theo tháng hoặc quý không?

Các tổ chức, doanh nghiệp chi trả tiền lương cho người lao động thì phải tiến hành khấu trừ thuế TNCN của người lao động. Nếu trong trường hợp người lao động không phát sinh khấu trừ thuế TNCN thì doanh nghiệp có bắt buộc phải nộp tờ khai thuế TNCN hay không?

Để trả lời câu hỏi này, tại Thông tư 156/2013/TT-BTC đã quy định cụ thể, cụ thể:

Tại điều 6, khoản 1 quy định:

-Tổ chức, cá nhân trả thu nhập có phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân khai thuế theo tháng hoặc theo quy. Nếu trong trường hợp trong tháng hoặc trong quý, cá nhân, tổ chức chi trả thu nhập không phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân thì sẽ không phải khai thuế.

– Việc kê khai thuế theo tháng hay theo quý được xác định một lần kể từ tháng đầu tiên có phát sinh khấu trừ thuế và được áp dụng cho cả năm.

nộp tờ khai thuế

Như vậy có thể kết luận như sau:

-Đối với trường hợp doanh nghiệp khai thuế theo tháng, theo quý mà có phát sinh khấu trừ thuế TNCN thì sẽ không phải nộp hồ sơ khai thuế TNCN.

https://gocthucte.com/quy-dinh-ve-muc-xu-phat-doi-voi-hanh-vi-cham-nop-bao-cao-tai-chinh/

– Nếu trong trường hợp doanh nghiệp khai thuế theo tháng, theo quý có phát sinh khấu trừ thuế TNCN thì phải nộp hồ sơ khai thuế theo tháng hoặc theo quý.

– Lưu ý rằng, kể từ tháng, quý phát sinh thuế thu nhập cá nhân và doanh nghiệp đã tiến hành  nộp hồ sơ khai thuế thu nhập cá nhân nếu các tháng, quý sau doanh nghiệp không phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân thì doanh nghiệp vẫn phải nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân.

Lấy một ví dụ như sau: trong tháng 1, tháng 2 và tháng 3 năm 2017 doanh nghiệp phát sinh khấu trừ thuế TNCN và doanh nghiệp thuộc đối tượng phải nộp thuế TNCN theo quý thì quý I/2017 doanh nghiệp sẽ phải nộp hồ sơ khai thuế thu nhập cá nhân theo quý. Nếu trong quý 2, quý 3, quý 4 doanh nghiệp không phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân thì doanh nghiệp vẫn phải nộp hồ sơ khai thuế của quý 2, quý 3, quý 4.

Với những chia sẻ trên đây hy vọng đã giúp cá nhân, doanh nghiệp giải mã được câu hỏi có phải bắt buộc nộp tờ khia thuế TNCN theo tháng hoặc theo quý hay không. Thời hạn nộp tờ khai quyết toán thuế TNCN đang đến gần, do vậy, việc nắm bắt các quy định pháp luật về kê khai thuế đối với các doanh nghiệp là vô cùng quan trọng để đảm bảo có thể thực hiện kê khai thuế một cách tốt nhất. Hy vọng doanh nghiệp sẽ có được mùa kê khai thuế thu nhập cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ, thực hiện đúng theo quy định của pháp luật hiện hành.
https://gocthucte.com/

leave a comment

Create AccountLog In Your Account