Website review đời sống thực tế, các vấn đề xã hội, phản ánh chất lượng cuộc sống từ sức khỏe, dinh dưỡng, ẩm thực đến du lịch ,giáo dục.

Thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh

0

CÔNG TY TNHH …….

Số: 01/20../TB-….

     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày …. tháng ….. năm 20..

THÔNG BÁO

Về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh thành phố Hà Nội

Tên doanh nghiệp: ………………………………………

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: …………..

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp như sau:

1. Doanh nghiệp đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp như sau

 (Đánh dấu X vào nội dung thay đổi):

Nội dung đăng ký thay đổi

Đánh dấu

– Tên doanh nghiệp

 

– Địa chỉ trụ sở chính

 

– Thành viên công ty TNHH, thành viên hợp danh công ty hợp danh

 

– Vốn điều lệ của công ty, tỷ lệ vốn góp

 

2. Doanh nghiệp thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp như sau (Đánh dấu X vào nội dung thay đổi).

Nội dung thông báo thay đổi

Đánh dấu

– Ngành, nghề kinh doanh

X

– Vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân

 

– Người đại diện theo ủy quyền của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có chủ sở hữu là tổ chức

 

– Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức nước ngoài của công ty cổ phần

 

– Thông tin cổ đông sáng lập công ty cổ phần

 

– Thông tin cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài

 

– Thông tin về người quản lý doanh nghiệp

X

– Thông tin đăng ký thuế

X

X

Đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp đối với các thông tin thay đổi nêu trên. (Đánh dấu X vào ô vuông nếu doanh nghiệp có nhu cầu được cấp Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp).

 3. Doanh nghiệp đăng ký thay đổi trên cơ sở (chỉ kê khai trong trường hợp doanh nghiệp đăng ký thay đổi trên cơ sở tách doanh nghiệp hoặc sáp nhập doanh nghiệp, đánh dấu X vào ô thích hợp):

– Đăng ký thay đổi trên cơ sở tách doanh nghiệp

 

– Đăng ký thay đổi trên cơ sở sáp nhập doanh nghiệp

 

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

Bổ sung ngành nghề kinh doanh:

STT

TÊN NGÀNH NGHỀ

MÃ NGÀNH

1

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác:

Chi tiết:

– Bán buôn vật liệu điện khác như động cơ điện, máy biến thế;

– Bán buôn các loại máy công cụ, dùng cho mọi loại vật liệu;

– Bán buôn máy móc, thiết bị khác chưa được phân vào đâu để sử dụng cho sản xuất công nghiệp, thương mại, hàng hải và dịch vụ khác;

4659

2

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan.

Chi tiết:

– Dầu mỏ, dầu thô, diesel nhiên liệu, xăng, dầu nhiên liệu, dầu đốt nóng, dầu hỏa;

–  Dầu mỡ nhờn, xăng dầu đã tinh chế.

4661

THÔNG BÁO THAY ĐỔI THÔNG TIN VỀ NGƯỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

Người quản lý doanh nghiệp sau khi thay đổi:

Họ và tên: ………………………                                   Giới tính: …….                                                      

Chức danh: …..

Sinh ngày: ………………….                                      Quốc tịch: ………..

Hộ chiếu số: ……………

Ngày cấp: ………………..                             Cơ quan cấp: …………………….

Nơi đăng ký HKTT: ……………………………

Chỗ ở hiện tại:  ………………………………………………….

Tham khảo thêm nội dung: https://gocthucte.com/thong-bao-thay-doi-dang-ky-kinh-doanh

 THÔNG BÁO THAY ĐỔI THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THUẾ

STT

Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế

1

Thông tin về Giám đốc (Tổng giám đốc), Kế toán trưởng:

Họ và tên Giám đốc: …………………….

Điện thoại: ………………………………………………………………..

Họ và tên Kế toán trưởng: ………………………………………………..

Điện thoại: ………………………………………………………………..

2

Địa chỉ nhận thông báo thuế:

Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: ………………………………………………..

Xã/Phường/Thị trấn: ………………………………………………..

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: …………………………………

Tỉnh/Thành phố: ………………………………………………..

Điện thoại: …………………Fax: ………………….. …

Email: …………………………………………………………………….

3

Hình thức hạch toán (đánh dấu X vào ô thích hợp):

Hạch toán độc lập

 

Hạch toán phụ thuộc

 

 

4

Năm tài chính:

Áp dụng từ ngày …..…./.……. đến ngày …..…/..…….

(Ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán)

5

Tổng số lao động: ………………………………………………………………………..

6

Có hoạt động theo dự án BOT, BTO, BT không? (có/không): ………….

7

Đăng ký xuất khẩu: ……………………………………………………….

8

Tài khoản ngân hàng, kho bạc:

Tài khoản ngân hàng: …………………………………………………….

Tài khoản kho bạc: ……………………………………………………….

9

Các loại thuế phải nộp (đánh dấu X vào ô thích hợp):

Giá trị gia tăng

 

Tiêu thụ đặc biệt

 

Thuế xuất, nhập khẩu

 

Tài nguyên

 

Thu nhập doanh nghiệp

 

Môn bài

 

Tiền thuê đất

 

Phí, lệ phí

 

Thu nhập cá nhân

 

Khác

 

 

10

Ngành, nghề kinh doanh chính: …………………………………………….

Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Thông báo này.

 

 

 

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CỦA DOANH NGHIỆP

GIÁM ĐỐC

 

                                          

Khách hàng có thắc mắc liên quan đến thành lập doanh nghiệp trọn gói, thay đổi ngành nghề kinh doanh vui lòng liên hệ theo hotline 0904 445 449 để được tư vấn tốt nhất.

Website tham khảo: https://thanhlapcongtyuytin.vn

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.